De lidgelden in het jeugdvoetbal zijn ‘weer’ verhoogd; dat was ook al nieuws in de media. We willen eens laten zien wat een jeugdopleiding zoal kost.

Een jeugdspeler opleiden kost gemiddeld:

-        Jeugdopleiding: € 270,-: gediplomeerde trainers, scheidsrechters, drank tijdens en na de wedstrijd

-        Accommodatie : € 90,-: terreinen en materialen, onderhoud terreinen en gebouwen, huur kunstgrasplein, belasting op gebruik grondwater

-        Nutsvoorzieningen: € 64,-: elektriciteit, aardgas, water

-        Voetbalbond en verzekeringen: € 32,-: aansluitingskosten bond en verzekering

-        Overige: € 54,-:diverse onkosten, telefoons, boekhouding,…

Dit alles opgeteld, komen we op een bedrag van 510,- per jeugdspeler.  

De jeugdopleiding duurt gemiddeld 210 uren. 

Omdat het lidgeld voor het seizoen 2016 - 2017 gemiddeld 206,40 zal bedragen, betaalt u dus - ook weer gemiddeld - € 0,98 per uur voetbalopleiding/begeleiding.        

Het lidgeld dekt hiermee nog niet de helft van de totale kostprijs. De rest wordt gefinancierd door de vele nevenactiviteiten zoals de inkom, de kantine-inkomsten, sponsoring, subsidies en eetdagen.

We gaan er in de berekening van het lidgeld dan ook van uit, dat we ook volgend seizoen weer kunnen rekenen op jullie aanwezigheid  en vrijwillige inzet tijdens deze nevenactiviteiten.

In de lidgelden zijn inbegrepen een uitgangstenue en een bal voor de trainingen.

Hoogte lidgelden:  (inclusief uitgangstenue en bal)

Gewestelijke én Interprovinciaal U10 en U11:          € 220,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Gewestelijke U12 en U13:                                     € 210,-   (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining optioneel)

Interprovinciaal U12 en U13:                                  € 240,-  (3 trainingen: 2 + 1 techniektraining)

Interprovinciaal U14, U15, U16, U17 en U19:         € 280,-  (3 trainingen inclusief looptraining)

Gewestelijk U14/15 (kadetten)                               € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U16/17 (scholieren)                             € 230,-  (2 trainingen)

Gewestelijk U21 (juniors)                                       € 230,-  (2 trainingen)

Voor meerdere spelers/sters uit eenzelfde gezin, is een korting voorzien.

Voor de keepers zijn er ook wekelijks keepertrainingen voorzien.

Jeugdsamenwerking Neerpelter Voetbal Clubs 

De jeugdafdelingen van de Neerpeltse voetbalclubs (FC Esperanza Pelt, Sporting Grote Heide, SV Herkol en Sparta Lille) sloegen 'n twaalftal jaren geleden de handen in mekaar en zetten een gezamenlijk jeugdbeleid op. Het doel was om elke speler/ster de kans te bieden te trainen én wedstrijden te spelen op zijn of haar niveau en in zijn of haar leeftijdscategorie. Het gebeurde immers dat niet elke club genoeg spelers had binnen bepaalde reeksen en daardoor speler/sters niet zouden kunnen voetballen. Door de krachten te bundelen, kon dit voorkomen worden. Dit heeft een aantal seizoenen uitstekend gewerkt.

Na enkele jaren heeft Sparta Lille de samenwerking jammer genoeg verlaten.

Deze samenwerking was immers tevens het begin van een constant streven naar kwaliteitsverbetering, een proces waaraan dag in dag uit gewerkt wordt! Via de verplichte audits door een extern (onafhankelijk) en internationaal erkend auditbureau werd in 2012 een 2-sterrenlabel behaald, goed voor Provinciaal voetbal. In 2015 werd de 3-sterrenlabel gehaald en dat betekende met 12 teams deelnemen aan Interprovinciaal voetbal. Dat hield een flinke stap vooruit in en daarom werden de trainingen ook opgevoerd tot 3 keer per week!

In de audit van 2018, hebben we wederom 3-sterren behaald en daarmee weer toestemming voor 3 jaar Interprovinciaal voetbal verkregen.

Inmiddels gaan we het 5e jaar in dat we met ruim 180 spelers interprovinciaal voetbal spelen.

Interprovinciaal voetbal wordt vamnuit Brussel aangestuurd, is provincieoverstijgend. Daarboven wordt alleen nog 'elite' gespeeld.

Dat betekent dat er elk weekeinde met 12 teams ruim 180 spelers van (Neer) Pelt en directe omgeving Interprovinciaal voetbal spelen. Bovendien spelen 2 teams van Esperanza Pelt van zowel de U8 als U9 provinciaal voetbal, dit als voorbereiding op het vanaf de U10 te spelen interprovinciaal voetal.

Bovendien spelen er bij de Jsw in elke jeugdcategorie een of meerdere teams in gewestelijke reeksen. 

 

Contactgegevens

TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Gunther Scheelen
gunther.scheelen@proximus.be
+32498141135
 
Jannick Verlinden
jannick.verlinden90@gmail.com
0487143087
 
Ronny Verberne
ronny@multiwear.be 
0475 643758
 

AVJO (Algemeen Verantwoordelijke Jeugd Opleiding)

Jack Karsmakers
jack.karsmakers@skynet.be
+32477672745
 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbodc9 #eef12058 #170714215140